Osobní přístup.
17 let praxe v oboru.
Pracujeme v
programu Pohoda.

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Vedeme daňovou evidenci pro drobné živnostníky, zemědělce apod. včetně zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů na sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Daňová evidence je zpracována na základě smlouvy o poskytování daňového poradenství dle zákona o daňovém poradenství. Kancelář plně odpovídá za správnost a v případě škody je ze zákona pojištěna.

Daňovou evidenci zpracovává přímo daňový poradce.

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

Vedeme účetnictví pro tuzemské právnické osoby – s.r.o., dále pro neziskové organizace, fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku včetně přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Účetnictví je zpracováno na základě smlouvy o poskytování daňového poradenství dle zákona o daňovém poradenství. Kancelář plně odpovídá za správnost a v případě škody je ze zákona pojištěna.

Účetnictví zpracovává přímo daňový poradce.

Jednoduché účetnictví

Vedeme jednoduché účetnictví pro neziskové organizace – např. zapsané spolky včetně přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Účetnictví je zpracováno na základě smlouvy o poskytování daňového poradenství dle zákona o daňovém poradenství. Kancelář plně odpovídá za správnost a v případě škody je ze zákona pojištěna.

Účetnictví zpracovává přímo daňový poradce.